Rozpoczęły się prace nad ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny powinniśmy jako samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wyrazić swoją błyskawiczną opinię w sprawie bardzo ważnego aktu prawnego, który wprawdzie dopiero powstaje i nie ma ujawnionego jego projektu, ale będzie ważny dla nas jako inżynierów i członków samorządu.   Wczoraj Minister IiB poprosił Prezesa PIIB o pilne przesłanie propozycji zapisów w projekcie ustawy o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa. Wszystko wskazuje na to, że będą tam zapisy dotyczące uprawnień budowlanych, odpowiedzialności zawodowej i zadań samorządu zawodowego w zakresie dbałości o ustawiczne doskonalenie zawodowe członków izb. Być może ustawa o naszych obu samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w dużej części (a może w całości) zostanie przeniesiona ze zmianami do tej nowej ustawy?

Proszę, jeśli to możliwe o przesyłanie swoich uwag w nawiązaniu do załączonego pisma Prezesa PIIB na adres biura: dos@dos.piib.org.pl  lub biuro@piib.org.pl

 

 

Add a comment