Inżynierze Polska Izba Inżynierów Budownictwa potrzebuje TWOJEJ pomocy.

Zmieńmy Razem PIIB. Przynajmniej spróbujmy.

Do napisania tego artykułu natchnęła mnie rozmowa jaką odbyłem z mim przyjacielem tak jak ja inżynierem budownictwa członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tytułem wstępu

Jesienią 2013, będąc prawie dwa lata członkiem DOIIB, za namową zaprzyjaźnionego inżyniera postanowiłem wziąć udział w wyborach na delegatów na okręgowy zjazd DOIIB. 

W dniu wyborów zjawiłem się o wyznaczonej godzinie, w Sali Hotelu Wrocław, przygotowanej na około 200 osób. Zdziwiłem się gdyż mój okręg liczył 1273 członków. Organizatorzy dobrze znali okręg, bo na sali zameldowało się 68 osób (5,3%).  Zostałem obdarzony zaufaniem i znalazłem się w gronie 20 delegatów na zjazd okręgowy.

Zjazd sprawozdawczo- wyborczy odbył się 12 kwietnia 2014 roku. Głosami delegatów XIII zostałem wybrany na członka Okręgowej Rady na lata 2014-2018.

W listopadzie minie dokładnie trzy lata odkąd zaangażowałem się w działania DOIIB. Przez ten czas poznałem wielu wspaniałych i wartościowych ludzi. Poznałem również zasady na jakich funkcjonuje krajowa jak i okręgowa izba. 

Add a comment

Czytaj więcej...

Inżynierze złóż poprawki do propozycji nowego rozporządzenia "w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" oraz ustawy "o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych"

 

Na początku listopada Prezes PIIB przedstawił organom Izb Okręgowych projekt rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa   i samorządach zawodowych.  Treść dokumentów oraz tryb procedowania wywołały dużo kontrowersji wśród członków organów Izb okręgowych.  

Add a comment

Czytaj więcej...

Rozpoczęły się prace nad ustawą o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny powinniśmy jako samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wyrazić swoją błyskawiczną opinię w sprawie bardzo ważnego aktu prawnego, który wprawdzie dopiero powstaje i nie ma ujawnionego jego projektu, ale będzie ważny dla nas jako inżynierów i członków samorządu.   Wczoraj Minister IiB poprosił Prezesa PIIB o pilne przesłanie propozycji zapisów w projekcie ustawy o zawodzie architekta i inżyniera budownictwa. Wszystko wskazuje na to, że będą tam zapisy dotyczące uprawnień budowlanych, odpowiedzialności zawodowej i zadań samorządu zawodowego w zakresie dbałości o ustawiczne doskonalenie zawodowe członków izb. Być może ustawa o naszych obu samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w dużej części (a może w całości) zostanie przeniesiona ze zmianami do tej nowej ustawy?

Proszę, jeśli to możliwe o przesyłanie swoich uwag w nawiązaniu do załączonego pisma Prezesa PIIB na adres biura: dos@dos.piib.org.pl  lub biuro@piib.org.pl

 

 

Add a comment