Odbierz 500 zł na szkolenie lub kurs językowy.

Członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mają możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem w roku kalendarzowym przysługuje kwota 500 złotych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów.

Link do informacji Szkolenia DOIIB

DOIIB. Kontakt

Adres

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław

http://www.dos.piib.org.pl/

Telefony

Dział Członkowski, biuro DOIIB :

71 337 62 30 (31),

fax 71 337 62 40

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna:

71 337 62 50 (53)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

71 337 62 60,

fax 71 337 62 61

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny:

71 337 62 65

Szkolenia, czasopisma:

71 337 62 56