Wybory do władz PIIB. Poznaliśmy terminy spotkań wyborczych na Dolnym Śląsku.

Wpadł w moje ręce harmonogram zebrań wyborczych  delegatów na zjazd okręgowy kadencji 2018 -2022 Dolnośląskiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa. Nie zrozumiały jest dla nas pomysł organizowania spotkań wyborczych w środku tygodnia w godzinach pracy. Nie pozostaje nic innego jak zaakceptować te nierówne reguły gry, podjąć wysiłek i wziąć udział w w wyborach. Organizatorzy nie popisali się wyobraźnią i kolejny raz dostarczyli argumentów dla zwolenników likwidacji IZB. 

 

Ja odbieram to jako jawną próbę ograniczane czynnego i biernego prawa wyborczego.

Czy naprawdę tak trudno znaleźć wolne miejcie w dniu wolnym od pracy?  

 

Inżynierowie przełammy ten chocholi taniec. Wykonajmy ten drobny wysiłek i spotkajmy się na zebrania wyborczych.

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa w uwagach do projektu Ustawy o Zawodzie Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty postuluje ustawowo usankcjonować termin wyborów w dzień wolny od pracy. 

 

Add a comment

Czytaj więcej...

Odbierz 500 zł na szkolenie lub kurs językowy.

Członkowie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mają możliwość uzyskania refundacji kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zgodnie z uchwalonym regulaminem w roku kalendarzowym przysługuje kwota 500 złotych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów.

Link do informacji Szkolenia DOIIB

Add a comment

DOIIB. Kontakt

Adres

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław

http://www.dos.piib.org.pl/

Telefony

Dział Członkowski, biuro DOIIB :

71 337 62 30 (31),

fax 71 337 62 40

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna:

71 337 62 50 (53)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

71 337 62 60,

fax 71 337 62 61

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny:

71 337 62 65

Szkolenia, czasopisma:

71 337 62 56