Nowy Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniu 20 sierpnia 2015 roku na nadzwyczajnym zjeździe został uchwalony statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Zmianie bądź dodaniu uległo kilka punktów.

 

 

 

 

Najważniejsze zmiany to

  • § 7  punk 8 do zadań izby dodano

prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby oraz promocji.

 § 17  punk 6 do obowiązków członka dodano

   podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szkolenia w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego,

  Link do pełnego tekstu uchwalonego statutu. Statut 20150802

PIIB. Kontakt

Adres

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada
ul. Mazowiecka 6/8

00-048 Warszawa

http://piib.org.pl

Telefony

tel 22 828-31-89 ,

fax 22 827-07-51

Numery wewnętrzne:
Ubezpieczenia: 121 i 127
Kraj. Kom. Kwalifikacyjna: 103
Kraj. Kom. Rewizyjna: 119
Kraj. Sąd Dyscyplinarny: 106
Kraj. Rzecznik Odp. Zaw.: 106
Księgowość: 120 i 124