Inżynierze idź na wybory. Polska Izba Inżynierów Budownictwa potrzebuje Twojej pomocy.

 

 

Zaproszenie PIIB na obwodowe zebrania wyborcze

 

Kochane Koleżanki, Kochani Koledzy Inżynierowie.

Wraz z ostatnim numerem Inżyniera Budownictwa na żółtej kartce otrzymaliście zaproszenie na obwodowe zebrania wyborcze.

 

Najważniejsze wybory w  Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

 

Na zebraniach obwodowych zostaną wybrani delegaci na zjazd okręgowy.

Delegaci na zjeździe okręgowym wybierają władze organów okręgowych oraz delegatów na Zjazd  Krajowy, najważniejszy organ PIIB.

Wyniki wyborów  obwodowych będą miały bezpośredni wpływ na  funkcjonowanie organów PIIB.

Czy i w jakiej formie zostanie wprowadzony kodeks etyki i regulamin ustawicznego doskonalenia zawodowego członków PIIB

 

Add a comment

Czytaj więcej...

Wybory do władz PIIB. Poznaliśmy terminy spotkań wyborczych na Dolnym Śląsku.

Wpadł w moje ręce harmonogram zebrań wyborczych  delegatów na zjazd okręgowy kadencji 2018 -2022 Dolnośląskiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa. Nie zrozumiały jest dla nas pomysł organizowania spotkań wyborczych w środku tygodnia w godzinach pracy. Nie pozostaje nic innego jak zaakceptować te nierówne reguły gry, podjąć wysiłek i wziąć udział w w wyborach. Organizatorzy nie popisali się wyobraźnią i kolejny raz dostarczyli argumentów dla zwolenników likwidacji IZB. 

 

Ja odbieram to jako jawną próbę ograniczane czynnego i biernego prawa wyborczego.

Czy naprawdę tak trudno znaleźć wolne miejcie w dniu wolnym od pracy?  

 

Inżynierowie przełammy ten chocholi taniec. Wykonajmy ten drobny wysiłek i spotkajmy się na zebrania wyborczych.

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa w uwagach do projektu Ustawy o Zawodzie Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty postuluje ustawowo usankcjonować termin wyborów w dzień wolny od pracy. 

 

Add a comment

Czytaj więcej...

Inżynierze złóż poprawki do propozycji nowego rozporządzenia "w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" oraz ustawy "o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych"

 

Na początku listopada Prezes PIIB przedstawił organom Izb Okręgowych projekt rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa   i samorządach zawodowych.  Treść dokumentów oraz tryb procedowania wywołały dużo kontrowersji wśród członków organów Izb okręgowych.  

Add a comment

Czytaj więcej...

PIIB. Kontakt

Adres

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada
ul. Mazowiecka 6/8

00-048 Warszawa

http://piib.org.pl

Telefony

tel 22 828-31-89 ,

fax 22 827-07-51

Numery wewnętrzne:
Ubezpieczenia: 121 i 127
Kraj. Kom. Kwalifikacyjna: 103
Kraj. Kom. Rewizyjna: 119
Kraj. Sąd Dyscyplinarny: 106
Kraj. Rzecznik Odp. Zaw.: 106
Księgowość: 120 i 124