Etyka podstawą budowania właściwego wizerunku inżyniera i technika budownictwa

Etyka podstawą budowania właściwego wizerunku  inżyniera i technika budownictwa
Apel uczestników II Konferencji Programowej DOIIB Wrocław, 12. 12. 2015 r.

 

W ostatnią sobotę miałem możliwość uczestniczyć w II Konferencji Programowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Konferencja została zainicjowana w 2014 roku przez Radę Dolnośląskiej Izby Inżynierów w celu wymiany poglądów oraz integracji środowiska inżynierów budownictwa. 

 

Podczas pierwszego spotkania została zaproponowana dyskusja panelowa  w tematycznych zespołach roboczych.

Tematyka oraz forma bardzo przypadła do gustu uczestnikom pierwszego spotkania w 2014.

Tegoroczna Konferencja odbyła się 12 grudnia w hotelu Wrocław.

Wstępem do debaty był wykład dr hab. Jana Wadowskiego  „Etyka w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego za szczególnym uwzględnieniem  zagadnienia odpowiedzialności”.

Następnie uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusji w dwóch  zespołach roboczych. 

W  pierwszym  zespole omawiano „Warunki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa” ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

1.       Podstawowe przeszkody prawne we właściwym wykonywaniu zawodu

2.       Odpowiedzialność dyscyplinarną, zawodową, karną oraz cywilną

3.       Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zamówieniach publicznych

Uczestnicy drugiego panelu próbowali zdefiniować pojęcie  „Etyki w wykonywaniu zawodu inżyniera”. Padały  różne określenia  przeszkód  w etycznym wykonywaniu zawodu. 

Uczestnicy dyskusji wskazywali na aspekty prawne i ekonomiczne etycznego wykonywania zawodu. 

Owocem burzliwej debaty jest apel do środowiska inżynierów oraz wszystkich uczestników procesu budowlanego.