Inżynierze idź na wybory. Polska Izba Inżynierów Budownictwa potrzebuje Twojej pomocy.

 

 

Zaproszenie PIIB na obwodowe zebrania wyborcze

 

Kochane Koleżanki, Kochani Koledzy Inżynierowie.

Wraz z ostatnim numerem Inżyniera Budownictwa na żółtej kartce otrzymaliście zaproszenie na obwodowe zebrania wyborcze.

 

Najważniejsze wybory w  Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

 

Na zebraniach obwodowych zostaną wybrani delegaci na zjazd okręgowy.

Delegaci na zjeździe okręgowym wybierają władze organów okręgowych oraz delegatów na Zjazd  Krajowy, najważniejszy organ PIIB.

Wyniki wyborów  obwodowych będą miały bezpośredni wpływ na  funkcjonowanie organów PIIB.

Czy i w jakiej formie zostanie wprowadzony kodeks etyki i regulamin ustawicznego doskonalenia zawodowego członków PIIB

 

Add a comment

Czytaj więcej...

Wybory do władz PIIB. Poznaliśmy terminy spotkań wyborczych na Dolnym Śląsku.

Wpadł w moje ręce harmonogram zebrań wyborczych  delegatów na zjazd okręgowy kadencji 2018 -2022 Dolnośląskiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa. Nie zrozumiały jest dla nas pomysł organizowania spotkań wyborczych w środku tygodnia w godzinach pracy. Nie pozostaje nic innego jak zaakceptować te nierówne reguły gry, podjąć wysiłek i wziąć udział w w wyborach. Organizatorzy nie popisali się wyobraźnią i kolejny raz dostarczyli argumentów dla zwolenników likwidacji IZB. 

 

Ja odbieram to jako jawną próbę ograniczane czynnego i biernego prawa wyborczego.

Czy naprawdę tak trudno znaleźć wolne miejcie w dniu wolnym od pracy?  

 

Inżynierowie przełammy ten chocholi taniec. Wykonajmy ten drobny wysiłek i spotkajmy się na zebrania wyborczych.

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa w uwagach do projektu Ustawy o Zawodzie Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty postuluje ustawowo usankcjonować termin wyborów w dzień wolny od pracy. 

 

Add a comment

Czytaj więcej...

PSIB zgłasza uwagi do Projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach

Opracowując uwagi do Projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach skupiliśmy na doprecyzowaniu zapisów w zakresie uprawnień budowanych oraz korektach sposobu działania i organizacji Izby Architektów oraz Izby Inżynierów Budownictwa. Przekonanie o słuszności proponowanych zmian zapisów opieramy na praktyce i doświadczeniu inżynierów budownictwa oraz sygnałach o problemach jakie spotykają ich w życiu zawodowym.

 

Add a comment

Czytaj więcej...